Kardeş Aile « Parsanti İlim Kültür ve Yardımlaşma Derneği
Mobile Close
Kardeş Aile

ANASAYFA » YETİM » Kardeş Aile

« Geri

Kardeş AileRızası olan yetim ailelerimiz ile ailece görüşmek isteyen, karşılıklı ziyaretlerde bulunmak isteyen üye ve gönüllülerimiz bu projeye iştirak etmektedirler.

Bu projede; kardeşlik hukukunun tesis edilmesi, sosyal dayanışmanın ortaya konması, maddi ve manevi zorlukların üstesinden beraberce gelinmesi hedeflenmektedir.

Bu ziyaretlerde manevi destek hedeflenmektedir, maddi destek ikinci plandadır ve PARSANTİ, ziyaretlere maddi bir anlam yüklenmesine karşıdır.

Eşleştirmeler “Yetim Komisyonunca” yapılmaktadır.

Eşleştirmeler yapılırken aşağıdaki hususlara dikkat edilmektedir:

Yetim ailesinin rızası
Yetim komisyonunun İki aileyi de yakinen tanıması
Mahremiyetlere saygı
Ziyaretlerin bireysel değil ailece yapılması
Örf ve adetlere saygı
Yapılacak yardımların PARSANTİ bilgisi dâhilinde olması